Vad är konst – egentligen?

Konst är ett väldigt brett och konfyst begrepp som likt skönhet alltid kommer att ligga i betraktarens öga. Ändå finns det så många olika former av konst. Egentligen är väl all konst bara ett sätt för någon (konstnären) att få uttrycka sina känslor. Ordet konst har sin härstamning i ordet ”kunnande”, vad är det då vi måste kunna för att det ska få kallas konst? Eftersom ordet ”konst” är så väldigt brett och svårt att definiera så får vi nog lämna tolkningen av detta till var och en.

Olika former av konst

Några gillar att uttrycka sig på papper, genom olika sorters tekniker. En annan via betong, trä eller gips. Ett av de vanligaste sätten att uttrycka sin konstnärlighet på är genom musiken. Musik är något vi hör väldigt ofta, vare sig vi är intresserade av det eller ej, så spelas det på de flesta radiokanaler och kan till och med vara svårt att undvika. Men musiken skapar ofta väldigt mycket känslor inom oss och därför är det nog många som gillar den formen av konst. Variationerna på konst är lika många som antal konstnärer, oändliga.

Finns det konstig konst!

Självklart finns det konst som kan uppfattas som annorlunda eller konstig. Det som en person upplever är sällan detsamma som någon annan. En konstform som kan vara lite svår att tolka är den abstrakta konsten. Detta är en konst som normalt inte föreställer sådant vi kan relatera till, färg och form i en abstrakt målning relaterar inte till en bestämd form eller figur. Det vill säga, något vi känner igen. Därför är den abstrakta konstformen helt fri för egna tolkningar och värderingar. Hur vi upplever en abstrakt tavla är helt beroende av vad vi har för relationer till färger och former. Det vissa reagerar positivt på kan få andra människor att känna avsky. Här är verkligen konsten upp till betraktarens ögon.

Visst är det härligt? Att i princip vem som helst kan kalla sig för konstnär då det inte går att avgöra vad som är konst eller inte.